Phương pháp dạy học theo dự án – Project Based Learning

Hiện nay GCA đang áp dụng phương pháp dạy học theo dự án và đem lại nhiều ưu thế phát triển đối với trẻ. Phương pháp này cần sự tham gia và đồng hành của cha mẹ trong suốt quá trình học.

Phương pháp dạy học theo dự án là gì?

Phương pháp dạy học theo dự án cung cấp cho trẻ cơ hội được tập luyện trở thành “nhà nghiên cứu”. Phương pháp này thu hút trẻ, hướng dẫn trẻ cách khám phá, tìm hiểu kiến thức về những sự kiện, hiện tượng trong môi trường sống xung quanh trẻ.

Khi “nghiên cứu”, trẻ có cơ hội đưa ra những câu hỏi, dự đoán và tự mày mò tìm ra câu trả lời. Phương pháp dạy học theo dự án cung cấp những tình huống khuyến khích trẻ có thể áp dụng tư duy đa dạng, kĩ năng xã hội và giúp trẻ phát triển kĩ năng biểu đạt/ phát triển ngôn ngữ nói của bản thân trẻ. Đề tài có thể là một vấn đề cần giải quyết hay một hiện tượng cần nghiên cứu. Vấn đề của dự án phải thu hút được sự chú ý và hứng thú của trẻ, đồng thời có sự châm ngòi cho việc giải quyết vấn đề và buộc trẻ phải sử dụng các kĩ năng tư duy (quan sát, so sánh, phân tích, tổng hợp hay phân loại phân nhóm, khái quát hóa, suy luận và dự đoán, phỏng đoán …).

Trong buổi triển lãm (showcase) ở phần kết thúc dự án, chúng ta dễ dàng nhận thấy sự cố gắng, tinh thần trách nhiệm của trẻ thông qua những sản phẩm làm ra. Hơn nữa, Phương pháp này còn tạo cơ hội cho trẻ diễn đạt ý kiến, cách thức hợp tác và chia sẻ trách nhiệm trong công việc, thu thập tài liệu, cùng thảo luận, đưa ra một số cách “nghiên cứu” khác nhau. Thông qua phương pháp DHTDA, kiến thức của trẻ được mở rộng, nâng cao; kĩ năng thực hành được hình thành, củng cố và kiểm chứng. Tất cả những điều đó làm giàu vốn kinh nghiệm của trẻ.

Xem thêm:

Trí tuệ Cảm Xúc Sanford Harmony cùng GCA

Mô hình Giáo dục Đa trí tuệ

Thực đơn ngon mỗi ngày cho bé