Capital House là tập đoàn bất động sản hàng đầu tại Thủ đô tiên phong trong công cuộc xây dựng các công trình xanh. Tầm nhìn Trở thành thương hiệu Bất động sản tiên phong trong kiến tạo môi trường sống xanh cho cộng đồng. Sứ mệnh Capital House cam kết phát triển công trình xanh tiêu chuẩn quốc tế với giá hợp lý và dịch vụ tiện ích đồng bộ, bằng việc ứng dụng các giải pháp thiết kế thông minh và công nghệ hiện đại.

Thông tin chính thức về Tập đoàn Capital House xem tại: chgroup.vn