Giáo viên GCA thực hành trí tuệ cảm xúc và cùng nhau lan tỏa hạnh phúc

Giáo viên GCA thực hành trí tuệ cảm xúc và cùng nhau lan tỏa hạnh phúc. Cùng với đối tác The Caterpies, CAPIEDU đã triển khai Chương trình Giáo dục Cảm xúc Harmony SEL. Điều này mang đến một sự chuyển hóa tích cực cho thế giới cảm xúc của cô giáo và học sinh trong Trường học Xanh GCA. Với vai trò là “giáo án sống” của các bạn nhỏ, các cô giáo GCA là người đầu tiên được trao truyền những tinh hoa của chương trình. Các cô giáo đã cùng nhau thực hành kiểm soát, cân bằng và chuyển hóa cảm xúc của bản thân tốt hơn, lan tỏa năng lượng tích cực tuyệt vời đến với học sinh GCA.

Giáo viên và học sinh GCA check-in cảm xúc mỗi ngày đến trường
Giáo viên và học sinh GCA check-in cảm xúc mỗi ngày đến trường

Giáo viên GCA thực hành trí tuệ cảm xúc và cùng nhau lan tỏa hạnh phúc

Thông qua thực hành các hoạt động như: Check-in cảm xúc cùng bạn Z, trao đổi cảm xúc, cùng nhau chia sẻ những câu chuyện,… các cô giáo đã phát triển năng lực kiểm soát cảm xúc bản thân hơn. Cùng với đó là thực hành Thiền Chánh niệm để phát triển Trí tuệ cảm xúc & chuyển hóa tận gốc rễ mà không cần đè nén các tư duy tiêu cực, khơi mở tiềm năng và cải thiện khả năng tiềm ẩn của con người.

Giáo viên GCA thực hành trí tuệ cảm xúc
Giáo viên GCA thực hành trí tuệ cảm xúc

Hoạt động này giúp các cô giáo vận dụng các năng lực trí tuệ cảm xúc trong xử lí các tình huống chăm sóc, giáo dục trẻ. Đặc biệt, giúp giáo viên nhận dạng các biểu hiện cụ thể của cảm xúc từ đó có thể quản lí, điều khiển cảm xúc của bản thân và hỗ trợ người khác giải tỏa cảm xúc tiêu cực, chuyển hóa và phát triển các cảm xúc tích cực trong cuộc sống và trong quá trình giáo dục các bạn nhỏ GCA.

Giáo viên GCA thực hành trí tuệ cảm xúc
Giáo viên GCA thực hành trí tuệ cảm xúc

Tại GCA, hoạt động rèn luyện trí tuệ cảm xúc được tổ chức cho các cô giáo học tập trung kết hợp giữa lí thuyết và thực hành. Sinh hoạt chuyên môn theo các điểm trường. Tổ chức tự học cho giáo viên kết hợp với đánh giá chặt chẽ nhận thức và thực hành của giáo viên về trí tuệ cảm xúc, nêu ra các các tình huống để các cô cùng thảo luận về cách xử lí các tình huống sư phạm trong quá trình chăm sóc và giáo dục trẻ.

Giáo viên GCA thực hành trí tuệ cảm xúc
Giáo viên GCA thực hành trí tuệ cảm xúc

Năng lực trí tuệ cảm xúc của giáo viên GCA không ngừng nâng cao và mở rộng, sẵn sàng kiến tạo một môi trường lớp học hạnh phúc và những học sinh hạnh phúc.

Giáo viên GCA thực hành trí tuệ cảm xúc
Giáo viên GCA thực hành trí tuệ cảm xúc

—–

Ba mẹ có thể liên hệ các điểm trường để tìm hiểu hoặc đăng ký trải nghiệm môi trường học tập GCA tại đây nhé: https://gca.edu.vn/tuyen…/dang-ky-tu-van-tham-quan-truong/

Xem thêm:

Trường mầm non GCA Ecohome 1 Trường mầm non GCA Ecohome 2 Trường mầm non GCA Ecohome 3 Trường mầm non GCA EcoLife Capitol Trường mầm non GCA EcoLife Riverside GCA – Lễ Trưởng Thành Graduation Ceremony 2022