Học sinh GCA thích thú tham quan làng gốm Bát Tràng

GCA nhí vui tham quan làng gốm Bát Tràng

Để các con có một trải nghiệm thực tế về quy trình làm một chậu cây hay đồ trang trí từ gốm như thế nào, vừa giúp các con tìm về những giá trị truyền thống, kích thích sự sáng tạo giữa những điều đã học và thực tế, đồng thời phát triển kỹ năng xã hội, giao tiếp và ứng xử, GCA tổ chức cho các bạn khối mẫu giáo đi tham quan, trải nghiệm tại Làng gốm Bát Tràng.