Thực đơn cho trẻ mầm non tại GCA

Thực đơn ngon mỗi ngày cho bé tại GCA. Để đảm bảo sự phát triển tốt nhất về thể chất cho trẻ, GCA cùng các chuyên gia dinh dưỡng tham gia lập thực đơn hàng tuần. Điều này thể hiện rất rõ qua thực đơn mỗi ngày của bé đảm bảo đủ chất dinh dưỡng …