Tháng 10 đọc sách cùng GCA

Tháng 10 đọc sách cùng GCA

Tháng 10 đọc sách cùng GCA. Với chủ đề Sách với các hoạt động đọc sách và phát triển thói quen đọc sách, tháng 10 cũng là tháng của ngày hội Halloween – hóa trang theo các nhân vật. Vì lẽ đó, GCA sẽ đưa hoạt động Đọc Sách Happy Reading và đặc biệt là chương trình sự kiện Lễ hội “Hóa thân cùng Sách” vào trong …

Thực đơn ngon mỗi ngày cho bé tại GCA

Thực đơn ngon mỗi ngày cho bé tại GCA

Thực đơn ngon mỗi ngày cho bé tại GCA. Để đảm bảo sự phát triển tốt nhất về thể chất cho trẻ, GCA cùng các chuyên gia dinh dưỡng tham gia lập thực đơn hàng tuần. Điều này thể hiện rất rõ qua thực đơn mỗi ngày của bé đảm bảo đủ chất dinh dưỡng …

Giáo dục Xanh cho Tương lai Xanh

Ngày nay sứ mệnh của giáo dục là phải làm sao giúp con người phát triển toàn diện về trí tuệ và thể chất trong một thế giới phát triển mạnh mẽ về công nghệ nhưng vẫn đảm bảo hài hòa những yếu tố khác đặc biệt là môi trường. Chính vì vậy, giáo dục …