Hành trình về với lịch sử cùng GCA

Hành trình về với lịch sử cùng GCA. Để con có thêm hiểu biết về lịch sử, tình yêu quê hương, đất nước, con người, đồng thời là cơ hội để thể hiện Lòng biết ơn trong những bối cảnh khác, bên ngoài lớp học. Sáng ngày 29/11/2022 GCA tổ chức hoạt động Tham quan …