HOT_Năm mới học ngay lì xì liền tay

HOT_Năm mới học ngay lì xì liền tay. Đầu xuân 2023, GCA có chương trình lì xì lớn cho các con và ba mẹ đang tìm hiểu trường GCA với thông điệp: NĂM MỚI HỌC NGAY, LÌ XÌ LIỀN TAY. Thời gian chương trình áp dụng từ 01/2 – 28/2/2023 dành cho các đăng ký mới.

Năm mới học ngay lì xì liền tay

Trong chương trình ưu đãi NĂM MỚI HỌC NGAY, LÌ XÌ LIỀN TAY, các con sẽ được:

  • Tặng 100% phí ghi danh (1000,000VNĐ).
  • Tặng thêm 1,500,000VNĐ trừ vào học phí trong 3 tháng 2, 3, 4 – Mỗi tháng trừ 500,000VNĐ).

Lưu ý: Trường hợp ghi danh/ đóng phí tháng 2 nhưng tháng 3 mới đi học thì chỉ ưu đãi phí 500,000VNĐ trong tháng 3, 4.

Chương trình ưu đãi tháng 2 - Năm mới học ngay, lì xì liền tay
Chương trình ưu đãi tháng 2 – Năm mới học ngay, lì xì liền tay

Ba mẹ có thể liên hệ các điểm trường để tìm hiểu hoặc đăng ký trải nghiệm môi trường học tập GCA tại đây nhé: https://gca.edu.vn/tuyen…/dang-ky-tu-van-tham-quan-truong/

Xem thêm:

Trường mầm non GCA Ecohome 1

Trường mầm non GCA Ecohome 2

Trường mầm non GCA Ecohome 3

Trường mầm non GCA EcoLife Capitol

Trường mầm non GCA EcoLife Riverside

GCA – Lễ Trưởng Thành Graduation Ceremony 2022