Đăng ký tư vấn/tham quan trường

    Cha mẹ có thể xem Hướng dẫn tuyển sinh để hiểu rõ hơn về quy trình tuyển sinh cho trẻ tại GCA. Vui lòng đăng ký thông tin chính xác và đầy đủ, Tư vấn viên sẽ gọi điện để hỗ trợ cha mẹ trong thời gian sớm nhất. Trân trọng cảm ơn!