GCA xây dựng trường học xanh từ giáo viên

Lựa chọn hướng đi là “Giáo dục Xanh”, Hệ thống Mầm non Học viện Thủ đô Xanh (GCA – Green Capitol Academy) mong muốn trở thành những “Trường học Xanh trong phố”. Ra đời cách đây 6 năm với mục tiêu ban đầu là cung cấp tiện ích cộng thêm cho các cư dân tại …

Capital House ra mắt hệ thống mầm non GCA

Công ty Đầu tư và Phát triển giáo dục Capi Edu đã chính thức hợp nhất các trường mầm non trong hệ thống và công bố ra mắt thương hiệu hệ thống trường mầm non GCA Với nền tảng hợp nhất từ TD Kids và TD Kids Star, hệ thống mầm non GCA khẳng định …