Hành trình về với lịch sử cùng GCA

Hành trình về với lịch sử cùng GCA. Để con có thêm hiểu biết về lịch sử, tình yêu quê hương, đất nước, con người, đồng thời là cơ hội để thể hiện Lòng biết ơn trong những bối cảnh khác, bên ngoài lớp học. Sáng ngày 29/11/2022 GCA tổ chức hoạt động Tham quan …

Tháng 10 đọc sách cùng GCA

Tháng 10 đọc sách cùng GCA

Tháng 10 đọc sách cùng GCA. Với chủ đề Sách với các hoạt động đọc sách và phát triển thói quen đọc sách, tháng 10 cũng là tháng của ngày hội Halloween – hóa trang theo các nhân vật. Vì lẽ đó, GCA sẽ đưa hoạt động Đọc Sách Happy Reading và đặc biệt là chương trình sự kiện Lễ hội “Hóa thân cùng Sách” vào trong …